En samlet skeiv bevegelse står bak Pride Arts prosjekt som i 2022 skal etablere ett av verdens første sentre for skeiv kunst og kultur. Sammen med det skeive kulturtidsskriftet MELK har Pride Art siden 2020 jobbet med utredninger av muligheten for å skape et permanent visningssted og levende kulturhus basert på sambruk. Tiden er moden for å strekke oss utover svært ressurskrevende, kortvarige tiltak og møte et stort behov i det skeive miljøet for en trygg og kreativ møteplass som den skeive befolkningen har ønsket seg siden 70-tallet. Planen er å åpne senteret i det offisielle skeive kulturåret 2022.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more