Det blåser vår vei! Kulturrådet støtter Pride Arts prosjekt «Senter for skeiv kunst og kultur»! Pride Art vil med sitt prosjekt oppfylle en lang rekke kulturpolitiske og mangfoldspolitiske planer og strategier med å etablere et permanent skeivt kulturhus i Oslo. Kulturetaten i Oslo Kommune har tidligere støttet forprosjektet gjennom ordningen Innovasjon innen kulturlivet, og nå kan prosjektet drives videre i fase 2 frem mot opprettelse med 300 000 kr i støtt fra Kulturrådets ordning ARENA, tidligere Rom for Kunst.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more