Om Pride Art

Pride Art, tidligere Skeive Kunstnere, er en frittstående, nasjonal medlemsorganisasjon som formidler skeiv kunst og kultur i bred forstand. Pride Art representerer en av verdens lengste, sammenhengende tradisjoner for formidling av skeiv kunst med årlige kollektivutstillinger hovedsakelig under festivalen Oslo Pride med røtter tilbake til Natt&Dag-utstillingen i 1985. Pride Art ble registrert som egen, nasjonal organisasjon 11/7-2020 etter å vært organisert som en undergruppe i foreningen Fri Oslo Viken siden 2007. Forut for 2007 var gruppa organisert som et fellesskap av skeive kunstnere med røtter tilbake til 1985. Pride art samarbeider med et bredt spekter av skeive rettighetsorganisasjoner, kulturgrupper og andre støttespillere.

Organisasjonens øverste formål er å bidra til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet og stimulere til holdningsendring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskriminering og fordommer. Gjennom sitt arbeid utvider Pride Art ytringsrommet ved å løfte frem underrepresenterte stemmer og samle et bredt nettverk av skeive kunstnere fra hele landet som favner på tvers av generasjoner, gruppetilhørighet og kunstneriske disipliner. Pride Art anerkjenner og inkluderer amatører, nybegynnere og profesjonelle på samme grunnlag. Slik posisjonerer Pride Art seg som en motvekt til tradisjonell vekting av kunstverks og kunstneres verdi og anseelse uti fra akademiske bakgrunn og sosial status.

Organisasjonen er ikke-kommersiell, basert på frivillighet og jobber i sjiktet mellom kulturformidlingsfeltet og rettighetsbevegelsen. Hvert år skaper organisasjonen en viktig alternativ arena under folkefesten Oslo Pride. Pride Art bidrar også til kunstformidling i andre pride-arrangementer i hele Norge og internasjonalt. Organisasjonens utstillinger skaper en trygg møteplass for skeive hvor kunsten blir døråpner til det skeive miljøet for mange. Pride Arts arena og fellesskap fremmer den frie kunsten på de skeives premisser som brobygger mellom generasjoner og gruppetilhørighet, mellom majoritetssamfunnet og skeive minoriteter, og mellom de marginaliserte kunstnerne og det etablerte kunstfeltet.

Pride Art samler et fellesskap på over 600 skeive kunstnere, artister og kuratorer og ledes av et tverrfaglig styre på inntil 11 personer, fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. Hvert år legger Pride Art ned 5000 frivilligtimer for å skape en av Norges mest besøkte kunstutstillinger. i 2019 besøkte 25 000 mennesker vår utstilling «I fought – Therefor I am» i løpet av 10 dager i Oslo hvor Pride Art leverte innhold til Oslo Prides arena på Youngstorget. Utstillingen rommer også et bredspektret program for scenekunst, en egen skeiv litteraturdag, kunst- og kulturdebatt, workshops som engasjerer kjønnskreative barn, barn av skeive familier og skeive ungdom samt en viktig møteplass for de som søker vekk fra politisk debatt, fest og folkemengder. Pride Art tror på at synlighet er motgift til skam og stilltien, og kunnskap er motgift til fordommer og hat.

Pride Arts arbeid er viktig både for den skeive befolkningen og for majoritetssamfunnet med tanke på at skeiv kunst i stor grad forbigås i Norge. Pride Arts nettverk består av 450 skeive kunstnere i tillegg til en lang rekke skeive artister personer med ulik kunstfaglig kompetanse.

VEDTEKTER-FOR-PRIDE-ART

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more