Om Pride Art

Pride Art, tidligere Skeive Kunstnere, er en frittstående, nasjonal medlemsorganisasjon som formidler skeiv kunst og kultur i bred forstand. Pride Art representerer en av verdens lengste, sammenhengende tradisjoner for formidling av skeiv kunst med årlige kollektivutstillinger hovedsakelig under festivalen Oslo Pride med røtter tilbake til Natt&Dag-utstillingen i 1985. Pride Art ble registrert som egen, nasjonal organisasjon 11/7-2020 etter å vært organisert som en undergruppe i foreningen Fri Oslo Viken siden 2007. Forut for 2007 var gruppa organisert som et fellesskap av skeive kunstnere med røtter tilbake til 1985. Pride art samarbeider med et bredt spekter av rettighetsorganisasjoner, kulturgrupper og ulike virksomheter som viser interesse for mangfoldsforståelse og skeive perspektiver i kunsten.

Organisasjonens øverste formål er å bidra til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet og stimulere til holdningsendring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskriminering og fordommer. Gjennom sitt arbeid utvider Pride Art ytringsrommet ved å løfte frem underrepresenterte stemmer og samle et bredt nettverk av skeive kunstnere fra hele landet som favner på tvers av generasjoner, gruppetilhørighet og kunstneriske disipliner. Pride Art anerkjenner og inkluderer amatører, nybegynnere og profesjonelle på samme grunnlag. Slik posisjonerer Pride Art seg som en motvekt til tradisjonell vekting av kunstverks og kunstneres verdi og anseelse uti fra akademiske bakgrunn og sosial status.

Organisasjonen er ikke-kommersiell, basert på frivillighet og jobber i sjiktet mellom kulturformidlingsfeltet og rettighetsbevegelsen. Pride Art ledes av en ansatt ledelse bestående av daglig leder, kunstnerisk leder og arrangement- og kommunikasjonsansvarlig. Pride Art organiserer Europas største skeive kunstfestival WUNDERKAMMER og en lang rekke utstillinger og formidlingsarrangementer landet over. Pride Arts arena og fellesskap fremmer den frie kunsten på de skeives premisser som brobygger mellom generasjoner og gruppetilhørighet, mellom majoritetssamfunnet og skeive minoriteter, og mellom de marginaliserte kunstnerne og det etablerte kunstfeltet.

Pride Art samler et fellesskap på over 800 skeive kunstnere, artister og kuratorer og ledes av et tverrfaglig kompetent styre på inntil 11 personer. Hvert år legger Pride Art ned 5000 frivilligtimer for å skape en av Norges mest besøkte kunstutstillinger. Utstillingsvirksomheten omfatter et bredspektret program for både scenekunst, litteratur, kunst- og kulturdebatt, workshops som engasjerer kjønnskreative barn, barn av skeive familier og skeive ungdom samt en viktig møteplass. Pride Art tror på at synlighet er motgift til skam og stilltien, og kunnskap er motgift til fordommer og hat.

Pride Arts arbeid er viktig både for den skeive befolkningen og for majoritetssamfunnet med tanke på at skeiv kunst i stor grad forbigås i Norge.

VEDTEKTER-FOR-PRIDE-ART-1

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more