Priser og utmerkelser

Oslo bys Kunstnerpris

Foto: Oslo kommune/Sturlason

For 2018 mottok Pride Art Oslo bys Kunstnerpris for sitt arbeid. I begrunnelsen sto det:

«Pride Art er Norges største og viktigste skeive utstilling. Pride Art er en ideell og frivillig kulturgruppe (…) og et viktig og særegent bidrag til Oslo og landets kulturbilde hvor mangfold, solidaritet og inkludering står sentralt. Pride Art utvider, utforsker, utfordrer og beriker hovedstaden og er en viktig bidragsyter til å skape rom for alle til å leve sitt eget liv. Dette gjør de gjennom åpenhet og det enestående verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskriminering og fordommer. Utstillingene gir oss en økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet og bidrar til holdningsendringer og er viktig for Oslo i arbeidet for å skape en inkluderende, varm og raus by.»

Artikkel i Blikk om kunstnersprisen

Publikumsprisen

Publikumsprisen 2021
Congratulations to Hui Ma for the Pride art Public’s favorite award 2021 for her artwork «Paradise Lust»! See the whole scroll here: https://huimaillustration.com/Paradise-Lust-II
Publikumsprisen 2019
Utstillingen i 2019 «I Fought – Therefore I Am» ble besøkt av 25 000 mennesker på 10 dager. Publikum kåret Vincent Langaards maleri «Football Porn» til året publikumspris.
Publikumsprisen 2018
Utstillingen «SHAMELESS» under Oslo Pride i 2018 ble besøkt av 15 000 mennesker på 10 dager. Publikumsprisen gikk til Marc Kiskas verk «Conversion Therapy». Verket henstiller på debatten om konverteringsterapi, seksuell reorienteringsterapi eller såkalt «homoterapi» og kampen for å få til et forbud. I 2021 har vi enda ikke fått et forbud mot behandlinger som skal endre LHBT+-personers seksuelle orientering og som «uønskede legninger» til «heterofile følelser og seksualitet».
Skeive Kunstneres ærespris 2018
Øyvind Rauset fikk Skeive Kunstneres ærespris for pionerarbeidet han gjorde sammen med Ane Reppe på 80-tallet; en ildsjel og spydspiss for skeiv kunst sitt inntog i det offentlige rom i en tid hvor dette krevdes stort mot og lidenskap som kunstner å presentere seg og kunsten sin som skeiv.

Foto: Lars Helge Frivold

Skeive Kunstneres ærespris 2015
Per Eidspjeld ble tildelt Skeive Kunstneres ærespris under utstillingen vår i Rådhusgalleriet i 2015.  Æresprisen ble gitt til en person eller organisasjon som har gjort en usedvanlig innsats for gruppa eller av betydning for gruppas verdier og ideologi. Per Eidspjeld anses som en av vår histories sentrale personer gjennom mange år. Han har betydd mye for å forme gruppa som en undergruppe av FRI Oslo Viken (tidligere LLH OA) og har ledet Skeive Kunstnere gjennom flere år, både som styreleder og som styremedlem. Per representerer på mange måter Skeive Kunstneres verdier og ånd og skal æres for å ha stått opp for solidaritet og inkludering og ikke minst ha vært en ildsjel for gruppas arbeid. Vi takker Per for all den varmen og kreativiteten han omgir seg med i møte med hvert enkelt medlem.

Skeive Kunstneres ærespris 2014
Annika Wattne Rodriguez mottok Skeive Kunstneres ærespris 2014 for arbeidet hun gjorde sammen med fotograf Jens Sølvberg for å videreføre tradisjonen fra 80-og 90-tallet med skeive kunstutstillinger inn i en et selvorganisert kunstnernettverk. Det begynte med utstillingen «Kunst på skeiva» i Dronningens gate 10. Annika satte også i gang gruppas tradisjon for internasjonale solidaritetsaksjoner. 

Skeive Kunstneres høyeste beskytter 2014
Norges viktigste skeive aktivist og den skeive bevegelsens mor i Norge, Kim Friele, som ble gruppas høyeste beskytter i 2014, besøkte utstillingen i 2017. Her sammen med daværende kulturminister Trine Skei Grande, som i media uttalte det året at Skeive Kunstneres «Født sånn – Blitt Sånn» var den viktigste utstillingen hun besøkte det året. Like etter begynte hun arbeidet med å prosjektere det som ble det offisielle skeive kulturåret 2022..

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more