Pilot på Nasjonalmuseet

Som et ledd i etableringen av et skeivt kunst- og kultursenter i Oslo skal prosjektgruppen med Martine Johansen og Ferderick Nathanael lage en pilot i samarbeid med Nasjonalmuseet. Sammen skal vi bygge opp og teste ut et mangfoldsråd, som skal være en viktig del av senteret. Rådet skal stimulere til intern normkritikk i institusjonen, jobbe med uenighetsfellesskap og reell inkludering og mangfold. Et bredt sammensatt, interseksjonelt råd skal gi en erfaringsutveksling med mål om varige endringer og positiv erfaring med samarbeid, dialog og brobygging mellom institusjon og grasrotnivå. Rådet skal på sikt sørge for menings- og erfaringsmangfold både internt i senteret og som en ressurs for grupper og institusjoner som søker råd i arbeidet med skeive perspektiver, minoriteter og mangfold: https://www.etskeivtkultursenter.com/senteret

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more