Pride Art rådgiver for Nasjonalmuseet!

 Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen 

Pride Art leder, Frederick Nathanael, organisasjonssekretær Katja Fjell og litteraturansvarlig Martine Johansen  er ansatt på Nasjonalmuseet i 2022 for å veilede og sørge for et innenifrablikk når museet skal snakke om skeiv kunst i Skeivt kulturår. Vi skal forme et kompetansehevingstiltak for ansatte på museet, og vi skal hjelpe de å tenke nytt i arbeidet med å bryte muren som har vært mellom de offentlige institusjonen og skeive perspektiver og kunstnere. Gjennom Pride Art skal de eksperimentere, bryte normer og utfordre hvordan de ser på skeiv kunst og skeive kunstnere. Alle ønsker mangfold, men få vet hvordan. Det har vi snart 40 års erfaring med som vi vil dele. 

Frederick Nathanael
Katja Fjell
Martine Johansen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more