Hvem er hen?

Styremedlemmer og kunstnere fra Pride Art arrangerer en av årets viktigste utstillinger i Arendal med temaet «Hvem er hen?» I tillegg til de fem kunstnerne, deltar også barn fra tre skoler på utstillingen som finner sted på Arendals bibliotek fra 7. til 25. februar.

«Med dette kunst prosjektet ønsker jeg å øke en generell forståelse rundt kjønnskreativitet hos barn samt en bevissthet rundt kjønnsmangfold og integrering av pronomen som hen, hin, de, dem.», sier prosjektleder Tove-Mari Odderdal. Tove-Mari er distriktskoordinator for Pride Art og selv kunstner og aktivist og deltar på utstillingen med flere tankevekkende verk som berører.

I tillegg til Tove-Mari deltar fire kunstnere og totalt vil det bli stilt ut rundt 30 kunstverk på biblioteket i Arendal fra 7. til 25. februar. Biblioteket har samlet litteratur om temaet som er tilgjengelig i utstillingsrommet. Alt for å gi besøkende en mulighet til opplevelser og refleksjon rundt kjønnsidentitet. Kunstnerne er en blanding av skeive, streite, transpersoner og ikke-binære, men felles for alle er at de skaper kunst som utforsker og utfordrer rådende kjønnsnormer.

Artikkel i Gaysir: https://www.gaysir.no/#/artikkel/20505

Artikkel i Blikk: https://blikk.no/arendal-barn-barn-og-ungdom/kjonnskreative-barn/213145

Artikkel i Agderposten: https://www.agderposten.no/kultur/skolebarn-og-kunstnere-viser-hvordan-de-mener-hen-er/

Hvem_Er_Hen_Uke06_AT8649

Se nedenfor for en smakebit på kunstverk og kunstnere:

Det sentrale kunstverket er «Ser du meg?» som består av skolebarnas bilder som Tove-Mari satte sammen til to hengende skulpturer som symboliserer to barn som møter hverandre. Barna har hørt på sangene «Være den du er» og «Gjøre Jenteting» og tegnet og malt på gjennomsiktig papir som er limt på skulpturene.Denne skulpturen skal også stilles ut på Rådhuset i Kristiansand i august, og på Pride Art sin utstilling på DOGA (Design og arkitektur) I Oslo i oktober 2022.
Elise de Ruiter er en ung billedkunstner fra Arendal. Kunstneren har en bred politisk forståelse og har helt fra barndommen vært særlig opptatt av politikk og samfunnsspørsmål med mennesket i sentrum. Arbeidene hennes består hovedsakelig av utrykk i akryl, kull og blyant på lerret. Det er spesielt det figurative portrettet og den menneskelige anatomien som dominerer lerretet.

Hild K er en ikke-binær transperson og kunstner som har bodd i Norge i fem år. Hen skaper hovedsakelig basert på fotografier og bilder som settes sammen til collager som reflekterer hens reise. «Å stille ut på Pride Arts kunstfestival Wunderkammer i høst var et gjennombrudd for meg og har gitt meg mot til å gå dypere inn i kunsten min», fortsetter Hild

Jane-Victorius har utrykt seg gjennom kunst siden hen var barn. Kunsten springer ut som et uttrykk og henger tett sammen med identiteten hens som skeiv og ikke-binær. Jane-Victorius har i mange år jobbet med unge skeive med fokus på kjønnsidentitet og er Representant for Skeiv Ungdom i Pride Arts styre. Hen jobber mest i fargerike akvareller, og akryl, men utforsker også uttrykk i broderi.


Mirjam Storm jobber med digitale illustrasjoner. Siste tiden har fokuset vært å arbeide med en serie som illustrerer kjønnsmangfold, der Storm ønsker å utfordre kjønnsstereotypiene som fremdeles er sterkt representert i samfunnet, og spesielt på det blide Søland. Hun mener vi må vende oss til å se andre kjønnsuttrykk enn det tradisjonelle binære, uten at det skal kreve noe mer forklaring.


Tove-Mari Odderdal er visuell kunstner og aktivist fra Norge. Som arrangør har hun engasjement i skeiv kunst og er pådriver for en kulturell arena for skeive kunstneriske stemmer. Odderdal sitter i styret for Pride Art som distriktskoordinator, og er engasjert de forskjellige prosjektene som munner ut fra Pride Art. Blant annet et skeivt kunst og kultursenter og kunstfestivalen «Wunderkammer» som for andre året på rad skal avholdes på Doga i Oslo i oktober.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more