Midler har begynt å komme inn!

VI har mottatt 300 000 kr i støtte til Wunderkammer 2022 fra Kulturrådet. Og i dag fikk Pride Art bevilget 100 000 i støtte fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) for sine prosjekter i 2022. Dette er et viktig steg i offentlig anerkjennelse av vårt samfunnsansvar som forvalter av sitt nettverk bygget opp gjennom snart 40 år som den største og historisk viktigste formidleren av skeiv kunst. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more